İnovasyon

Genel Bakış

İnovasyon iklimine ve zihinsel sürecine liderleri hazırlamayı öngören bir programdır.. Ekonomik ve sosyal katma değer yaratan fikirlerin paylaşıldığı ve üretildiği ortamın sağlanmasında her bir kişinin etkisinin olduğu vurgulanır.Bu etkiyi, bu iklimi nasıl pozitifte tutabileceklerinin farkındalığını yaşanılarak içselleştirir.

Süre: süre 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

Bu program ile liderlerin:

 • İnovasyon algısının ve anlamının netleşmesi,
 • İnovasyon iklimini / kültürünü oluşturması,
 • Diğerleri üzerinde inovatif düşünce becerilerini geliştirerek inovasyon alanında katkı sağlamasını desteklemesi,
 • İnovasyon cesareti oluşturması,
 • Kişilerin eşikleri atlayarak inovasyonun hayata taşınmasının sağlanması,
 • Kimler için

  • İnovasyon zihniyeti ile liderlik etmek isteyen tüm yöneticiler,
  • Takım liderleri,
  • Proje yöneticileri ve takım üyeleri,
  • Ar-Ge yöneticileri ve çalışanları,
  • Çalışanların inovatif yaklaşımda olmasını isteyen herkes,

  Kazanımlar

  • Liderlerin ve tüm çalışanların yenilikçi zihniyette olmaları,
  • Karlılık,
  • İnovasyon kültürünün oluşturma,
  • Kolektif düşünsel potansiyeli açığa çıkartma,
  • Derin demokrasi kültürü oluşturma,
  • Çalışan verimliliğini arttırma,
  • İnovatif yapılanma,

  İçerik

  • İnovasyona nasıl tepki veririz?,
  • İnovasyon tanımı,
  • İhtiyaçlar ve inovasyon,
  • İnovasyon motivasyonu ve değerler,
  • İnovasyon algoritması,
  • İnovasyon iklimi ve kültürü,
  • İnovasyonda ben nasıl olmalıyım?,
  • İnovasyon zihniyeti,
  • Yaratıcı düşünme,
  • Hayatın her alanında inovasyon,
  • İnovasyon örnekleri,

  Yöntem

  Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

  Bilgi Alın

  İlginç fikirleri ve yeni teknolojileri yıllarca inovasyona devam edecek bir şirkete dönüştürmek büyük bir disiplin işidir.

  Steve Jobs

  Bize Ulaşabilirsiniz

  Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

  +90 534 893 5676

  sevilsidar@derinveileri.com

  Bizden Haberler