Etkin Toplantı Yönetimi

Genel Bakış

Etkin Toplantı Yönetimi; iletişim alanı olan toplantıları akışında etkili ve etkin yönetebilmeyi sağlayan bilinç, farkındalık ve becerileri kazanmanızı ve bunları uygulamanızı sağlayabileceğiniz bir programdır.

Süre: 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

 • Toplantı öncesi ön hazırlıkların toplantıya faydasının anlaşılması,
 • Toplantı esnasında karşılaşabileceğiniz toplantıyı olumsuz etkileyebilecek durumlara önceden hazırlıklı olabilme,
 • Toplantının amaca hizmet etmesi konusunda bilinçli yaklaşımı kazanabilme,
 • Etkili ve etkin toplantı yönetebilmek için gerekli becerilerin kazanılması,
 • Etkin toplantı yönetimi ile verimli, anlaşılır ve hedefe odaklı toplantıları yaratabilme,
 • Toplantının verimini ve iklimini etkileyen unsurları içselleştirme ve uygulayabilme becerisini kazanma,

Kimler için

 • Her seviyedeki orta ve üst düzey yöneticiler,
 • Satış yöneticileri,
 • Çok sık toplantı yapmak durumunda olan tüm profesyoneller,

Kazanımlar

 • Toplantı öncesi hazırlıkların ve akışın oluşturulmasında pratiklik ve hazırlıklı olma,
 • Zamanı etkin ve verimli yönetebilme,
 • Toplantıdaki atmosferi ve kişileri görebilme ve duyabilme becerisini kazanma,
 • Toplantıdaki uyumu yönetebilme,
 • Toplantının amacına hizmet edebilmesi,

İçerik

 • Zamanı etkin kullanma ve yönetme,
 • Toplantıların yoğunluğu ile çıktıların optimum dengesi,
 • Toplantı gündemi oluşturma ve odağında kalabilme becerisi,
 • Toplantıda konuşulan konu başlıklarında muhatapların rolü ve önemi,
 • Toplantı yapılması konusunda bilgilendirme süreci ve sürecin takibi,
 • Elde edilen / ortaya çıkan fikir veya düşüncelerin hayata geçirilmesi ile ilgili metodlar,
 • Toplantı yönetiminde etkin iletişim kurma becerisi (Dinleme – Soru Sorma – Söyleme),
 • Katılımcıların birbirine alan yaratması,
 • Toplantıda sinerji oluşturma ve birlikte hareket edebilme,
 • Beyin Fırtınası nasıl yapılmalı? Sonucu ve etkisi ne olmalı?,
 • Katılımcıların yetkinliklerini ve potansiyellerini toplantıya aktarabilme becerisi,
 • Kişisel özelliklerimiz ve kişilik yapımız toplantıları nasıl etkiler?,
 • Bir katılımcı olarak benim, diğer katılımcılar üzerindeki etkim ne?,
 • Toplantının odağı ile benim odağım hizada mı?,
 • Toplantılarda dil temizliğinin getirdiği kazanımlar,

Yöntem

Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

İletişim, başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyduğunuz en önemli becerilerden biridir. ”

Catherine Pulsifer

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler