NLP ve Müşteri Odaklılık

Genel Bakış

NLP (Nöro Linguistik Program) eğitimi katılımcılar ile NLP kavramı ve detaylarının  paylaşıldığı bir programdır. Özellikle satış alanında müşteri davranış ve deneyimlerini etkileyen zihinsek faktörleri NLP teknik ve teorisi ile ele alarak iletişimde sağlanabilecek kaliteyi öne çıkarır. NLP ilkeleri, metaprogramlar, NLP dil kalıplarının müşteri odaklılıkta iletişim nasıl sağlayabileceğinin beceri modeli içselleştirilir.

Süre: 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

 • Katılımcıların ruh hallerini fark etmeleri ve istedikleri ruh halinde kalabilme becerilerini geliştirmek,
 • NLP tekniklerinin farkına varıp bir beceri modeli olarak uygulayabilmeleri, günlük uygulamalar ve geri bildirimler ile öğrenmelerinin davranış modeline dönüşmesini sağlamak,
 • NLP teknikleri ile soru sorma, fikir aktarma ve ikna etme becerilerini kazandırmak,
 • Aktif ve derin dinleme, dramatizasyon ve demonstrasyon ile zihinsel süreçlerin ön plana çıkartılarak dil ve davranışlara yansımasının nasıl bir programlamayla çalıştığının farkındalığını yaşatmak,
 • Katılımcıların bilinçli bir şekilde uygulama yöntemlerini içselleştirerek günlük hayata yansıtmalarını sağlamak,
 • Farklı dil kalıpları ve meta programların iknada, şiddetsiz iletişimde, anlamada ve kendini ifade etmekteki güçlü etkisini sağlamak,

Kimler için

 • Yöneticiler,
 • Uzmanlar,
 • İnsan kaynakları çalışanları,
 • Satış yöneticileri,
 • Satış uzmanları,
 • İç ve dış müşteri ile iletişimde olan herkes,

Kazanımlar

 • Zihnin nasıl çalıştığını ve meta programların hayatımızı etkileme şeklini keşfetme,
 • Bireysel farkındalıkların artması ve iknada dil kalıplarını kullanabilme,
 • Cesaret, özgüven, yaratıcılık ve adanmışlık ruh hallerinin kazanılma deneyimi,
 • İkna sürecinde NLP teknikleri ile karşıdaki kişinin zihninde olup bitenler hakkında farkındalık kazanma,
 • Etkili ve güçlü soru sorma becerilerini geliştirme,
 • İletişim kurduğumuz kişilerin gereksinimlerini keşfetme ve sınıflandırabilme,
 • Gereksinimi karşılayacak çözümünü en uygun dil kalıbı ile sunma,
 • Aktif ve derin dinleme becerisini etkili kullanabilme,
 • İtirazları oluşmadan engellemeyi ve oluşan itirazları fırsata çevirebilme,
 • Etkileme ve ikna etme sürecini öğrenme,

İçerik

 • Öğrenme döngüsü ve eğitim yöntemi,
 • NLP nedir? İletişim ve NLP ilişkisi,
 • 4 açıdan bakış açısı ,( x, y, z, w)
  • 6 boyutta dünyayı algılamamız,
  • İlişkide yarattığımız etki,
  • Neden ve nasıl böyle davranırız?,
  • Bakış açısı değişim süreci,
 • Yargılayan–Öğrenen zihniyet,
 • Derin dinleme seviyeleri,
  • Güçlü soru sorma,
  • Algıda Filtreler,
 • Evrensel Modelleme,
 • Temsil Sistemleri,
 • Meta Programlar,
 • İçsel Benlik İşleme sistemi,
 • NLP Dil Kalıpları,

Yöntem

Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Etkili iletişim bildiğinin % 20’sidir. Ancak %80’i bildiğin şey hakkında neler hissettiğindir.

Jim Rohn

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler