Yetkinlik Eğitimleri

Genel Bakış

Yönetici ve liderlerin yüksek performans sağlayabilmeleri için kurumun beklediği yetkinliklere ve bunların alt davranış göstergelerine sahip olmaları gerekmektedir. Yetkinlik eğitimleri kurumsal bir liderde beklenen yetkinlikleri geliştirerek, yetkinliklerin davranışa dönüşmesini sağlamaktadır.

Süre: Süre programın kaç yetkinliği içerdiğine göre değişmektedir. 3 yetkinlik için 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

 • Katılımcıların yetkinlik kavramının anlaşılmasında uyumlanması,
 • Bireylerin yetkinliklerinin ve bunlara bağlı davranış göstergelerini içselleştirmeleri,
 • Performans artışının sağlanması,
 • Her bir yetkinliğin gözlemlenebilir davranış ve beceri modelini yapabilir olmaları,
 • Kendilerini geliştirebilme farkındalığını kazanmaları,
 • Olumlu ve verimli iş ortamı kurabilmeleri,
 • Kalıcı ve sürekli yetkinlik davranış kazanmaları,

Yetkinlikler

 • Başkalarını geliştirme
 • Değişim ve gelişim odaklılık
 • Etkin karar alma
 • Sonuç odaklılık
 • İkna ve etkileme
 • Temsil etme
 • Stratejik düşünme, planlama ve organizasyon
 • İletişim, İş birliği oluşturma
 • Kalite odaklılık
 • Sorumluluk alma
 • Vizyon oluşturma ve yansıtma

 

Kimler için

 • Tüm Yöneticiler,
 • Uzmanlar,
 • İK profesyonelleri,
 • Performans değerlendirmesi öncesi ve sonrası yetkinliklerini ve davranış göstergelerini güçlendirmek isteyenler,
 • Kurum için önemli ve yetkinlikleri geliştirilmesi gereken çalışanlar,

Kazanımlar

 • Katılımcılar belirlenmiş yetkinlikler ve bunlara bağlı davranış göstergelerinin ne olduğu konusunda netleşir,
 • Her bir yetkinliğe ilişkin öz değerlendirme yapar,
 • Daha fazla sergilenmesi gereken davranışlara dair iç görü elde eder ve eyleme geçer,
 • Gelişim davranışlarına ilişkin teorik ve beceri boyutunda öğrenmeler elde eder,
 • Beklenen davranışları içselleştirir,
 • Rekabette avantaj sağlar,
 • Büyümeye ve değişime uyum sağlar,
 • Performanslarını artırır
 • Performans görüşmelerini beklenen şekilde gerçekleştirir,
 • Zaman kazanır,
 • Çevrelerine rol model olur,
 • Üst pozisyonlara daha hazır hale gelir,
 • Motivasyonları ve şirket bağlılıkları artar,

 

İçerik

 • Başkalarını geliştirme,
 • Değişim ve gelişim odaklılık,
 • Etkin karar alma,
 • Sonuç odaklılık,
 • İkna ve etkileme,
 • Temsil etme,
 • Stratejik düşünme, planlama ve organizasyon,
 • İletişim, İş birliği oluşturma,
 • Kalite odaklılık,
 • Sorumluluk alma,
 • Vizyon oluşturma ve yansıtma,

Yöntem

Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir “sistem” olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır.

Cicero

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler