Sisteme Liderlik

Genel Bakış

Sisteme Liderlik Programı; kişilerin bir bütünün parçası olduğunu ve bu bütünü koruyabilmek adına olumlu etkin ilişkiler çerçevesinde gelişim ve performanslarının artırılması, eyleme dönüşümü ve uygulanması konusunda kişilere yeni beceriler sağlamaktadır.

İçinde bulunduğu sistemde ( aile, departman, kurum… vb) kalıcı ve sürekli bir kültür oluşturacak liderlik modelini içerir.

Sisteme Liderlik programı, “İdeal bir sistemin yaratılmasında o sisteme nasıl liderlik edebilirim” yaklaşımıyla farkındalığı artıran Temel Liderlik Programı’nın üçüncü basamak eğitimidir

Süre: 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

Hızlı ve çoğu zaman yoğun baskı altında üretmek durumunda olan kurumlarda “Sisteme Liderlik ”  programı ile yöneticilerin;

 • Güven, saygı ve olumlu ilişkiler çerçevesinde yüksek performans sergileyen takım olma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Kalıcı ve sürekli bir kültüre dönüşecek değişimin sağlanması,
 • Sistemin devam edebilmesi için bireysel katkılarının sisteme olan etkisini içselleştirilmesi,
 • Zor koşullarda sistemi koruyabilme ve bu tutumların kazanılması,
 • Kişilerin sistemi geliştirmeye yönelik beceri ve zihniyeti benimsemesi,
 • Mevcut performans ve verimlilik hakkında farkındalık oluşturulması,
 • Gelişime yönelik aksiyonların planlanmasında pratiklik ve uyumun sağlanması,

Kimler için

 • Sistemin parçası olan herkes,
 • Geleceğe ideal ilişki ve sistemler bırakmak isteyenler,
 • Takım yöneticileri,
 • Takım oyuncuları,

Kazanımlar

 • İdeal bir sistemin yaratılmasında ve sürekliliğinde sisteme liderlik etme becerisi,
 • Sistemin daha başarılı olabilmesi adına kişinin katkısının farkındalığı,
 • Bilinçli ve iyi niyetli ilişkiler kurabilme zihniyeti,
 • İyi bir sistem için iklimin yaratılmasındaki katkının içselleştirilmesi,
 • Sistemin bir parçası olmanın sorumluluklarının benimsenmesi,
 • Her an her durumda sisteme liderlik edebilme becerisinin ve zihniyetinin uygulanması,
 • Sisteme liderliği sezgisel olarak öğrenme becerisi,

İçerik

 • Sisteme Liderlik nedir ?
 • İdeal sistem nedir ? Özellikleri nelerdir ?
 • En iyi sistem ,
 • Bilinçli ve niyete dayalı takım lideri olma,
 • Metabeceriler,
 • Takım sözleşmesi oluşturma ve iklimin yaratılması,
 • Duygular ve yönetimi,
 • Etkin takımların 2 boyutu,
 • Olumluluk ve verimlilik kadranları,
 • Benden bize geçiş çalışması,
 • Üçüncü kimlik çalışması,
 • Empati çalışması,
 • Biz gemisi,
 • İlişki toksinleri,
 • Geri bildirim ve Takdir,
 • Teoriyi pratiğe dönüştürme,

Yöntem

Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Bilgi Alın

Önemli olan vizyonun ne olduğu değil, vizyonun ne yaptığıdır.

Robert Fritz

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler