Takım Koçluğu

Genel Bakış

Program kurum içinde birbiri ile iş ilişkisi olan ve iş sonuçlarını üretmede iş birliği içinde olan kişilerin, ilişki derinliğini, kalitesini artırmaya hizmet eden bir programdır.

Takım Koçluğu süreci ile , bireylerin takımı oluştururken, bu ilişkiye bilinçli olarak kazandıracaklarının farkındalığına varmaları  sağlanır.

Sürecin başında  takım kendisini online  TDA (Team Diagnostic Assessment  ) ile ölçümler ve  ilişkilerinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği ile ilgili derin bir iç görü kazanır. Süreç sonunda ( 8-10 ay) TDA  tekrarlanır ve ilişkideki gelişim ve değişim ölçümlenerek sürecin ilişkiye olan katkısı takım ile paylaşılır. TDA  Türkçe de dahil farklı diller de  yapılabilmektedir.

Süre: 2 gün + 1 gün + 4 yarım gün veya 10  adet  3 saatlik online interaktif telekonferans

Amaç

Takım üyelerinin/yöneticilerin güven, saygı, olumlu ilişkiler çerçevesinde takımın ilişkisini derinleştirerek takım ilişkilerini yönetme becerilerini geliştirmelerini, mevcut performansları ve verimlilikleri hakkında farkındalık oluşturmalarını ve gelişime yönelik aksiyonları planlamalarını sağlamak ve bunları uygulama aşamasında koçluk yöntemiyle desteklemektir.

Kimler için

 • Kurumlarda tepe yönetim takımları,
 • Birlikte ortak hedefe yönelmiş tüm takımlar,
 • Departman yöneticilerinden oluşmuş N-1, N-2 takımlar,
 • Bir süreci yöneten veya yürütenlerin oluşturduğu takımlar,
 • Bir departmanın tüm çalışanlarından oluşan takım,
 • Yeni bir projeye başlayacak takımlar,
 • Çatışma ve sorun yaşayan ilişkilerin olduğu takımlar,
 • İlişki kalitesi ve derinliğini artırmak istediğiniz tüm ilişkiler,

Kazanımlar

 • Takım içi ilişkide olumluluğun ve verimliğinin artması,
 • Birlikte keyif alınan ortamın oluşturulması,
 • Yapıcı etkileşim ile takımda  öğrenme ortamı oluşturulması,
 • Yüksek performansın sağlanması,
 • Muhtemel gerilim , çatışma ve huzursuzlukların önlenmesi,
 • Ortak hedeflere ulaşılması,
 • Ekip ruhunun güçlenmesi,
 • Öğrenilen becerilerin tüm ilişkilere yansıması,
 • Takımın üretkenliğinin ve etkinliğinin artması,

Süreç

Ölçüm uygulamasının (TDA testi opsiyoneldir)  ardından  2 günlük Takım Koçluğu Eğitimi, 4-6 hafta sonra 1 günlük Takım Koçluğu takibi ve izleyen 6 ay boyunca  6-8 hafta aralar ile 4 yarım gün  Takım Koçluğu toplantılarını içerir.

İçerik

 • Öz gözlem ve farkındalık,
 • Etkin/iyi takımların özellikleri,
 • Bilinçli ve niyete dayalı takım Lideri olmak,
 • Meta beceriler ,
 • Takım sözleşmesi oluşturma ve iklimin yaratılması,
 • Duygular ve yönetimi,
 • Etkin Takımların 2 boyutu,
 • Olumluluk ve Verimlilik faktörleri,
 • 3.Kimlik çalışması,
 • İlişki toksinleri,
 • Geri bildirim ve Takdir çalışması,
 • Teoriyi pratiğe dönüştürmek,

Yöntem

Takımın öğrenmesine yönelik ‘Workshop’lar, katılımcıların bir ‘sistem’ olarak takım dinamiklerini anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar.  ‘Workshop’lar; Takım Verimliliği Ölçümü, Takımın Profili üzerinde çalışma ve ihtiyaç ortaya çıktıkça “sürekli takım gelişimi”ne yönelik Takım  Koçluğu araçlarını ve yöntemlerini  içerir. Eğitim interaktif ve deneyseldir. Katılımcılar bir sonraki Takım Koçluğu görüşmesine kadar hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle  seanslardan ayrılırlar.

Bilgi Alın

Organizasyonda ulaşılmak istenen gelecek için tüm çalışanlar arasında paylaşılan bir vizyon mevcut olmalıdır.

Peter Senge

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler