Sosyal Davranış Stilleri

Genel Bakış

Sosyal Davranış Stilleri eğitimi, katılımcının kendi ve diğerlerinin sosyal stilini tanıması ile iş ve özel yaşamındaki kişilere uygun davranışı sergileyerek iletişim kalitesini arttırması ve müzakere edebilme becerisini geliştirmesinde etkin rol oynamaktadır. Program farklı ve/veya zor kişiler ile uyumlanma yetkinliğimizi geliştirmeye odaklıdır.

Süre: 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

 • Şirket içi ve dışı ilişkilerde iletişimi güçlendirmek,
 • Katılımcının kendi sosyal stilini bulmasını sağlamak,
 • Çok kısa sürede karşı tarafın stilini bulma yöntemlerini öğrenmek,
 • Her sosyal stile nasıl davranacağı ile ilgili stratejileri belirlemek,
 • Çok yönlülüğünü geliştirmek,
 • Farklı insanlarla farklı iletişim stillerinin beklentilerine göre iletişim kurma becerisini geliştirmek,
 • Zor insanlarla (iç-dış müşteriler dahil) kolay şekilde iletişim kurmak ve ikna etmek,
 • Davranışlarınızın zayıf ve güçlü yönleriyle ilgili iç görü kazanmak,
 • Başkalarının davranışlarıyla ilgili güvenilir gözlemler yapmak,
 • Diğer insanlarla davranışsal ihtiyaçlarını ve tercihlerini göz önünde bulunduran bir iletişim yöntemi geliştirmek,
 • Verimli ilişkiler kurmak için, hem kendinizin hem de diğerlerinin güçlü yönlerini daha da geliştirmek,

 

Kimler için

 • Yöneticiler,
 • Uzmanlar,
 • İnsan kaynakları çalışanları,
 • Satış yöneticileri,
 • Satış uzmanları,
 • İç ve dış müşteri ile iletişimde olan herkes,

Kazanımlar

 • Kişinin kendini ve diğerlerini yakından tanıması,
 • İletişim kalitesinin artması,
 • Çok yönlülüğün ve uyumun artması,
 • Etkileme ve ikna gücünün artması.
 • Müşterileri ile ilişkilerinin güçlenmesi,

İçerik

 • Davranış ve davranışı gözlemleme,
 • Davranışın 3 boyutu,
 • 4 stilin belirlenmesi,
 • Kendi stilimizi belirleme,
 • Başkalarının stillerini belirleme,
 • Farklı stillere karşı stratejiler,
 • Farklı stillerin beklentileri ve ihtiyaçları,
 • Çok yönlülüğü geliştirmek için ipuçları,

Yöntem

Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

İletişim sanatı liderlik dilidir.

James Humes

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler