An’da Satış Koçluğu

Genel Bakış

An’da Satış Koçluğu programına koçluk temeli olsun ya da olmasın, ekip yöneten / satış denetleyen/ gözlemleyen ve satış performansından sorumlu herkes katılabilir.  İki günlük programda; temel koçluk becerileri kullanılarak satış konuşması/görüşmesinde satış becerilerini geliştirmeye odaklı satış koçluğu görüşmesi becerileri ele alınır. Satış görüşmeleri gözlemlendikten sonra satışa katkısı olan ve satışı engelleyen davranışların satıcı tarafından farkedilmesini sağlayan koçluk görüşmeleri nasıl yapılır, bir öğreti sistematiğine nasıl dönüştürüleceği koçluk becerileri ile içselleştirilir. Kısa süreli koçluk uygulaması için Anında / Zamanında / Anbean koçluk çerçevesinde bir bakış açısı kazanılması sağlanmaktadır

Süre: 2 gün veya 8 adet 90 dk.’lık online interaktif telekonferans.

Amaç

 • Ekiplerinin satış yaparken ve/veya işlerini icra ederken fırsat ve gelişim noktalarını – An’lara odaklanarak – gözlemleyebilmek,
 • Koçluk duruşuyla kişilerin güçlü ve gelişim alanlarını fark etmesini sağlayacak becerileri edinmek,
 • Satış görüşmesi sonrası yapılan koçluk konuşmalarını öğrenme ve motive olma aracına dönüştürmek,
 • Ekibindekilere en uygun şekilde geri bildirim verebilmek,
 • Planlı koçluk görüşmelerinden farklı olarak kısa süreli koçluk görüşmeleri yapabilmek,

Kimler için

 • Satış ekibi yöneticileri,
 • Satışı ve satışçıyı denetleyenler,
 • Satışı ve satışçıyı gözlemleyenler,
 • Satışçıya geri bildirim verenler,
 • Satışçıların performansını artırmak isteyenler,

Kazanımlar

 • Satış Koçu kimliğine dair yeni bir bakış açısı,
 • Mentorluk – Yöneticilik – Koçluk kavramlarındaki geçişler,
 • Yöneticinin söyleyen değil fark ettiren duruşu,
 • Ekiptekilerin gelişim alanlarına dair kısa sürede derin farkındalıklar,
 • Hemen hayata geçirilebilecek uygulanabilir yöntemler,
 • Performans ve satış artışı
 • Zamandan tasarruf,
 • Sorun getiren değil çözüm üreten ekipler,
 • Ekiptekilerin koçluk duruşuna uyumlanması,
 • Planlı koçluk görüşlerinin verimliliğinin artması,
 • Sürekli gelişen-geliştiren yöneticiler ile öğrenme ortamı oluşturmak,

İçerik

 • Anında / Zamanında / Anbean satış yönetimi,
 • Zihniyet kavramı,
 • ASK becerileri,
 • Gözlem,
 • İdeal satış süreci ( Şirketin satış adımları),
 • Soru sorma,
 • Dinleme seviyeleri,
 • Geri bildirim,
 • Eylem planı tasarlama,
 • Eylemlerin takip sistemi,
 • Acil durum soru kiti,
 • Odaklanma çerçevesi,
 • Yüz yüze olmayan An’da Satış Koçluğu,

Yöntem

Program hem salon eğitimi, hem de uzaktan online interaktif telekonferanslar ile gerçekleştirilebilir. Bireylerin öğrenmesine yönelik olan bu eğitim, katılımcıların kendisini bir ‘sistem’ olarak anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Eğitim, katılımcı ve deneyimseldir; katılımcılar birbirlerinden de öğrenerek hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle programda ilerlerler.

Her işin başı zamanlamadır, bir işin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı kadar önemlidir.

Arnold H. Glassow

Bize Ulaşabilirsiniz

Acarkent 2. Cadde 20/1 C-236 Beykoz, İstanbul

+90 534 893 5676

sevilsidar@derinveileri.com

Bizden Haberler