Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu programı ile,
Kurumlarda orta ve üst düzey yöneticilerin Bireysel Koçluk gelişimine katkıda bulunarak ideal bir ‘’LİDER YÖNETİCİ ‘’ olma sürecine destek verilir. Yönetici yetkinliği ve becerilerinde gelişim sağlamak ve deneyimleri paylaşmak, üst ve orta düzey yöneticilerin profesyonel bir koç ile çalışarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretmelerine yardımcı olmak, tarafsız ve bağımsız bir öğrenme – gelişme ortamı sunarak yöneticilerin vizyon sahibi liderlere dönüşmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

SÜREÇ:  
Başlangıçta; toplam 12 saat görüşmeyi maximum 15 günde bir 1’er saatlik seanslar halinde (ilk görüşme 2 saatlik keşif görüşmesidir) gerçekleştirilir.
11 görüşme sonrası talep edilirse 2. bir 10 seanslık pakete devam edilebilir.

Yönetici  Koçluğu, koçun uzman rolünü oynadığı müdahalelerle, daha çok yönetici farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği müdahaleler arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsar.

Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişime de fırsat verir.