Takım Koçluğu Programı

Kurum içinde birbiri ile iş ilişkisi olan ve iş sonuçlarını üretmede işbirliği içinde olan kişilerin, ilişki derinliğini, kalitesini arttırmaya hizmet eden bir programdır.
‘’Takım Koçluğu Programı ‘’ bir eğitim değildir. Takıma (sisteme) anında uygulanan bir koçluk programıdır.

Bireylerin takımı oluştururken, bu ilişkiye bilinçli olarak kazandıracaklarının farkındalığı sağlanır.

Takım içi ilişkilerin olumluluğunu ve verimliliğini arttırarak ortak hedeflere ulaşmanın deneyimi  takım içerisinde yaşatılır. Bu deneyimlerin, katılımcıların  içinde bulundukları diğer tüm ilişkilere taşınarak yaygınlaştırılması ve genel davranış modeline dönüştürülmesi sağlanır.

“TAKIM KOÇLUĞU PROGRAMINA” katılabilir. Değişimin zor ve zaman alması göz önünde bulundurularak, bu program 6-8 ayda takip programları ile gerçekleştirilir. 

Takım Koçluğu Programı Süreci:

2 gün takım koçluğu workshop,
1 gün takım koçluğu workshop (2 günlük programdan 4-6 hafta sonra),  
4 adet yarım günlük takip çalışması (1 günlük programdan 4-6 hafta sonra 4 defa tekrarlanır.),

Tüm program 6-8 ayda tamamlanır.