Satış Yöneticisi Koçluk Programı

Satış Yöneticisi Koçluk Programının amacı ;

Yöntem
Katılımcıların öğrenmesine yönelik ‘Workshop’lar, katılımcıların bir ‘sistem’ olarak satış süreci dinamiklerini anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Kamera çekimleri ve vaka çalışmaları ile desteklenmiş uygulamalar yapılır ve geribildirim verilmesiyle salonda yapıcı etkileşim ortamı sağlanır. Workshop interaktif ve deneyseldir; katılımcılar hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve beceriler kazanır. 

2 günlük programın ardından 4 hafta ara ile 2 adet 1'er saatlik tele-sınıf ile takip çalışması gerçekleştirilir ve öğrenme derinleştirilir.