Satış Yöneticisi Eğitimi

Hızlı ve çoğu zaman yoğun baskı altında satış yapmak  durumunda olan  sektörlerde faaliyet gösteren kurumların Satış Yöneticilerince :

Program; katılımcıların öğrenmesine yönelik ‘Workshop’lar, katılımcıların bir ‘sistem’ olarak satış süreci dinamiklerini anlamalarına imkan verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Kamera çekimleri ve vaka çalışmaları ile desteklenmiş uygulamaya yönelik ve geribildirim verme ile salonda yapıcı etkileşim ortamı sağlanır. Workshop interaktif ve deneyseldir; katılımcılar hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle ayrılırlar. 

Programın ardından farklı takip çalışmaları ile öğrenme derinleştirilir ve tazelenir :