Satış Takımları Koçluğu

Kurum içinde birbiri ile iş ilişkisi olan ve iş sonuçlarını üretmede işbirliği içinde olan satıcıların ve satış yöneticilerinin ,ilişki derinliğini,kalitesini arttırmaya hizmet eden bir programdır.
‘’Takım Koçluğu Programı ‘’ bir eğitim değildir.Takıma (sisteme ) anda uygulanan bir koçluk programıdır.

Bireylerin takımı oluştururken kendilerinin bu ilişkiye  bilinçli olarak neleri getirebileceklerini derin farkındalıklarla yaşamaları sağlanır.
Takım içi ilişkilerin olumluluğunu ve verimliliğini arttırarak ortak hedeflere ulaşmanın deneyimi  takım içerisinde yaşatılır. Bu deneyimlerin, katılımcıların  içinde bulundukları tüm  diğer ilişkilere taşınarak yaygınlaştırılması ve  genel davranış modeline dönüştürülmesi sağlanır.

Satış ekiplerinde yönetici ve satış takımının tamamının , kısacası takım olarak tanımladığınız tüm sistemlerin İlişkilerinde olumluluk ve verimliliği arttırmayı hedeflediğiniz herkes ‘’SATIŞ TAKIMLARI KOÇLUĞU PROGRAMINA ‘’ katılabilir.
Değişimin  zor ve zaman alması göz önünde bulundurularak bu program 6-8 ayda takip programları ile  gerçekleştirilir. 

Satış Takımları Koçluğu Programı Süreci :

2 gün takım koçluğu workshop,
1 gün takım koçluğu workshop ( 2 günlük programdan 4-6 hafta sonra) ,  
4 adet yarım günlük takip çalışması(1 günlük programdan 4-6 hafta sonra  4 adet tekrarlanır.),

Tüm program 6-8 ayda tamamlanır.