Kişisel Liderlik Programı

Liderlik programının 1. aşaması olan  ‘’ Kişisel Liderlik Programı ‘’ 2 günlük bir programdır.

Kişisel Liderlik kavramının benimsenerek kendini tanıma, anlama ve yorumlaması ile öz gözlem  ile liderliği ve seçimleri farketmek amaçlanır. Kişinin  her şeyin kendisinden  mümkün olduğunun özgüvenini fark ettiği ve yaşamını kendi seçimleri ile kendisinin belirleyebileceği süreci başlatmak programın en önemli çıktısıdır.

Kendi değerlerini, inançlarını, varsayımlarını , bakış açılarını derinlik içinde yaşayarak keşfetme ve yüzleşme süreci yaşanan ‘’Kişisel Liderlik Programı ‘’ ile katılımcılar ‘’ bu benim hayatım seçimler ve eylemler benim sorumluluğumda ve özgür seçimim ‘’ bakış açısını kazanırlar.

Kişisel Liderliğini keşfeden ve yaşayan bireyler; yaşam amaçlarını da keşfetmeye ve yaşamaya başlarlar. 
Kişisel Liderlik programı ile yaşam amacını bilen ve ona ulaşmayı hedef edinen bir yaşam tarzı açığa çıkar.
Bu programın ardından 1 adet 1 saatlik takip tele-sınıfı yapılarak öğrenmeler tazelenir ve pekiştirilir.