İlişki Yönetimi ve Liderlik Programı

Liderlik Programının 2. aşaması olan ‘’ İlişki Yönetimi ve Liderlik Programı 2 günlük bir programdır.

Kişinin kendisini tanıması ve farkındalığı ile kişisel liderliğini keşfetmesinin ardından ,kişinin çevresindeki diğer insanlarla olan ilişki kalitesini derinleştirip bu ilişkiden liderliğini yaratması amaçlanır.

Diğer insanlarla olan ilişkilerde onları gözlemleme ve içinde bulunulan ortamdan  farkındalıklarla bu ilişki ve sisteme liderlik etmeyi sezgisel olarak öğrenmek ve hayata liderliği diğer insanlarla taşımayı deneyimlemek bu programın çıktısıdır.

Eşsizliğe değer verirken, diğerlerinin inançlarını, bakış açılarını, düşünce ve duygularını , varsayımlarını ve farkındalıklarını hoşgörü ile karşılayarak  ilişli sürecine liderlik etmek en önemli kazanımdır.

Seçimlerinin özgürlüğünü ve sorumluluğunu kişisel liderliği ile ele alan katılımcılar kendi ve diğerlerine liderlik yaparken ilham vericiliklerini de ortaya koymuş olurlar.

Bu programın ardından 1 adet 1 saatlik takip tele-sınıfı yapılarak öğrenmeler tazelenir ve pekiştirilir