İlham Verici Liderlik Programı

Bireylerin kişisel Liderlikleri ile ilgili farkındalıklarını derinleştirerek;kendilerinden başlayarak çevrelerinde ilham veren Lider davranışlarını içselleştirmiş  rol model olmalarını sağlamaktır.
 
Hayatlarında dengeyi sağlamak için özgözlem ve çevresel gözlem becerisini beceri modeli olarak geliştirip ; her şeyden farkındalıkla liderlik ortaya koymaktır. Ortamı okuyarak diğerlerinin farkında olmadıklarını fark etmek, keşfetmek ve ilham kaynağı olmalarını sağlamak programın bir başka çıktısıdır.
 
Kişisel farkındalıkların ve  yetkinliklerin geliştirilmesi ile seçeneklerin ve özgüven ile eyleme geçme dürtüsünün ve Lider aurasının oluşturulması programın ana amaçları arasında yer almaktadır.

İlham verici liderlik programı  interaktif, katılımcılara yeni teknikler ve uygulamalarla becerilerini geliştirme fırsatı sunan bir eğitim programıdır. Katılımcılar eğitim süresince farklı Koçluk ve Liderlik becerilerini uygulayarak deneyimler, deneyimlerini düşünerek öğretiler çıkartır ve bir sonraki eylemine karar vererek planlarlar.

Kendisi ve farklı bireylere nasıl Liderlik yapacağını öğrenirler. Uygulama yaparak tüm beceriler davranışa dönüştürülür.geribildirim verilir ve KOÇVARİ FASİLİTASYON İLE KATILIMCILARA FARKINDALIK YARATILIR.